Website design, Bannerdesign

Menu
 
Fangstdata

Statistik

Søgning 1999-2016
Søgning - SÆSON
TOP 30 1997-2021
Årets STØRSTE


Afstøbninger, Guiding og wobblere

Generelt

Namsenvassdraget er et stort vandsystem, med flere betydelige tilløb. Fra kilderne i Børgefjell til kysten er der ca 50 km lakseførende vand.

Bjøra er den 1. sideelv af betydning, som udmunder i Namsen ved Overhalla og den minder i bredde og væsen vel mest om den danske Gudenå. Den er kendt for sine tidlige og store laks. Her er gennemsnitsvægten i starten af sæsonen ofte omkring 10 - 12 kg!. Til gengæld er antallet af laks ikke så stort på den tid. Man skal dog ikke glemme, at Kai Jacobsens fantastiske rekordlaks på 31 kg fra 1955, blev taget så sent som den 29 juni i hølen lige før udløbet i Namsen.

Ca. 20 km længere oppe ad Namsen, ved Grong, løber den 2. store bielv ud i Namsen. Det er Sanddøla, og mens Bjøra er kendt for sin stille fremfærd, er Sanddøla kendt for sine fosser og stride stryg. Tømmeråsfossen og Formofossen er vel kendt af de fleste, fra adskillige postkort.

Endnu længere opstrøms Namsen, kommer Fiskumfoss, som er den gamle endestation for laksens vandring op i Namsen. I dag er der også fiskeri på Seter-Namsen, som Namsen kaldes opstrøms Fiskumfoss. Fisketrapper har gjort det muligt for laksen at passere Fiskumfossen. I forbindelse med anlægningen af et vandkraftværk, som sattes i drift i 1946, anlagde man også en fisketrappe. Der er garanti fra NVE om en mindstevandføring på 60 kubikmeter/sek, selv under tørre perioder i sommertiden!.

Sommervandstand er der normalvis fra omkring midten af Juni eller Juli, til hen i August. I Juli kommer, ligeledes normalvis, hovedtrækket af mellemlaks og grilse. Fiskeriet kan om sommeren være meget vanskeligt i ekstreme varmeperioder, på grund af lavt og varmt vand, men da kan landfiskeri være givende. Mark- og fluefiskeri, kan især om natten give gode fangster. I de år, hvor der er god vandstand i Juli, er fiskeriet meget fint i denne måned og der er altid en reel chance for at møde storlaks, hele sæsonen igennem.

I august øges chancen, da store hanlaks igen trækker op i Namsen for at deltage i den forestående leg. De laver uro blandt de "etablerede" og det kan være udslagsgivende for fiskeren. Efter en flom i August, kan man af og til opleve forrygende fiskeri efter friske opgængere, hvor hovedparten af laksene i elven efterhånden er farvede.

Revideret 01/07-2006


Nyt fra:

Namsen.dk

-gruppe

Laksefiske i NVD


NVGF


Copyright - namsen.dk